Pocket-lint stöds av sina läsare. När du köper via länkar på vår webbplats kan vi tjäna en affiliate provision. Läs mer

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google Nest har flera enheter i sin portfölj från termostater och kameror till dörrklockor och rökdetektorer.

I den här funktionen har vi detaljerat alla tillgängliga tips och tricks för att se till att du får ut det mesta av din Nest Learning Thermostat , inklusive hur du programmerar den och hur du ställer in den med Google Assistant och Amazons Alexa .

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 4

Nest Thermostat schemaläggningstips och tricks

Så här programmerar du Nest-termostaten

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till kalenderikonen > Tryck på termostaten för att välja.

Så här ändrar du en temperatur eller tid i Nest-termostatens schema

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen > Tryck en gång på dagen du vill ändra en temperatur eller tid i > Tryck och håll ned en av den orange temperaturikonen du vill ändra > Skjut upp eller ner för att ändra temperaturen / Skjut åt vänster eller höger för att ändra tiden.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till kalenderikonen > Tryck på termostaten för att välja > Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att välja en av de orange temperaturikonerna > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen för att välja Ändra > Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att ändra tiden > Tryck på termostaten för att välja när du kommer till önskad tid > Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att ändra temperaturen > Tryck termostaten för att välja när du kommer till önskad temperatur.

Hur man tar bort en temperatur från Nest Thermostats schema

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen > Tryck en gång på dagen du vill ändra en temperatur för att gå till en ny skärm med just den dagen > Tryck på Ta bort i nedre högra hörnet av schemaskärmen > Tryck på temperaturen du vill ta bort.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till kalenderikonen > Tryck på termostaten för att välja > Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att välja en av de orange temperaturikonerna > Tryck på termostaten för att välja ikonen > Tryck på termostaten igen för att välja Ta bort.

squirrel_widget_130138

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 5

Hur man lägger till en temperatur i Nest Thermostats schema

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen > Tryck en gång på dagen du vill ändra en temperatur för att gå till en ny skärm med just den dagen > Tryck på Lägg till det nedre högra hörnet av schemaskärmen > Tryck på den tid du vill lägga till en temperatur.

Du kan sedan justera temperaturen genom att trycka och hålla den tillagda cirkeln och flytta den uppåt eller nedåt.

På Nest Thermostat: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till kalenderikonen > Tryck på Thermostat för att välja > Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att välja runt den tid du vill lägga till ett schema > Tryck termostaten till välj > Tryck på termostaten igen för att välja Ny.

Så här kopierar du en dags schema på Nest Thermostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen > Tryck och håll ned dagen du vill kopiera > Tryck på kopiera > Klistra in den på de dagar du vill att schemat ska upprepas.

Hur man kopierar en veckas schema på Nest Thermostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Schema längst ned på skärmen > Tryck på Kopiera vecka i det nedre vänstra hörnet av schemaskärmen > Tryck på Klistra in vecka för att ersätta veckans schema.

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 8

Tips och tricks för uppvärmning av Nest Thermostat

Så här använder du Nest-termostaten

Att skruva upp eller ner temperaturen på Nest Thermostat är ganska enkelt.

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på upp- eller nedpilarna för att öka eller minska temperaturen.

På Nest Thermostat: Vrid den yttre ratten medurs eller moturs för att öka eller sänka temperaturen.

Så stänger du av värmen på Nest Thermostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryckläge längst ned till vänster på skärmen > Välj av.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till läge > Tryck på termostaten igen för att välja att slå på eller stänga av värmen, beroende på vilken inställning den är på.

Så här aktiverar du Eco Mode manuellt på din Nest-termostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Eko längst ned på skärmen > Välj Starta Eco.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till bladet > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen när Starta ekoläge är markerat i blått.

Vi har vårt ekoläge inställt på 9 grader Celsius.

Så här ändrar du Eco Mode-temperaturen på din Nest-termostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar i det övre högra hörnet av skärmen > Bläddra ner till Eco Temperatures i sektionen Alternativ > Välj den temperatur du vill att ditt hus ska ha när Eco Mode är på .

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till inställningskuggan > Tryck på termostaten för att välja > Vrid den yttre ratten medurs genom de blå cirklarna tills du kommer till Eco > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen rutan Värme till > Vrid ratten medurs för att öka Eco-temperaturen och moturs för att sänka den > Tryck på termostaten för att bekräfta temperaturen > Vrid ratten medurs för att rulla ned till Klar > Tryck på termostaten för att välja.

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 7

Så här ställer du in en säkerhetstemperatur på din Nest-termostat för att förhindra frusna rör

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar i skärmens övre högra hörn > Rulla ner till Säkerhetstemperatur i avsnittet Alternativ > Välj den lägsta temperatur du vill att Nest-termostaten ska aktiveras även när den är inställd på av.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till inställningskuggan > Tryck på termostaten för att välja > Vrid den yttre ratten medurs genom de blå cirklarna tills du kommer till Säkerhetsdemo > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen på rutan Värme till > Vrid ratten medurs för att öka säkerhetstemperaturen och moturs för att sänka den > Tryck på termostaten för att bekräfta temperaturen > Vrid ratten medurs för att rulla ned till Klar > Tryck på termostaten för att välja.

Så här justerar du hur länge Nest-termostaten ska förvärmas

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar uppe till höger > Tryck på True-Radiant > Välj den maximala varaktigheten du vill att Nest ska förvärma ditt hem för.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till inställningskugghjulet > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du kommer till Nest Sense-cirkeln > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten för att rulla ner till True Radiant > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten för att rulla till Max Duration > Tryck på Thermostat för att välja > Välj din maximala varaktighet genom att vrida på ratten för att ändra timmar > Tryck på termostaten för att välja.

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 2

Nest Thermostat allmänna tips och tricks

Så här ändrar du temperaturenheten på din Nest-termostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar i det övre högra hörnet av skärmen > Rulla ned till Säkerhetstemperatur i avsnittet Alternativ > Temperaturenheter > Välj Fahrenheit eller Celsius.

Enheten som är markerad i den vita rutan är den enhet du har valt.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till kugghjulet Inställningar > Tryck in termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du hittar temperaturenheten > Tryck på termostaten för att välja enhet.

Så här växlar du mellan en 12-timmars- och 24-timmarsklocka på din Nest Thermostat

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till inställningskuggan > Tryck in termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du hittar alternativet Datum och tid > Tryck på termostaten för att välja > Vrid på yttre ratten medurs eller moturs för att välja mellan 12 timmar och 24 timmar > Tryck på termostaten för att välja.

Så här ändrar du Nest Thermostats ljusstyrka på skärmen

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid den yttre ratten medurs tills inställningskuggan är markerad > Tryck på termostaten för att välja > Vrid den yttre ratten medurs genom de blå cirklarna tills du når Ljusstyrka > Tryck på termostaten för att välja önskad ljusstyrka. Dina alternativ är Auto, Low, Medium och High.

Så här ändrar du vad Nest-termostaten visar när du närmar dig

Nest-termostaten har en funktion som heter Farsight ombord som visar ett av ett antal alternativ när du är i närheten. Denna funktion kan också stängas av så att termostatens display bara tänds om du närmar dig den, eller av helt tills du trycker på den.

Bästa Ring-erbjudanden: Hitta billiga erbjudanden på Ring-dörrklockor och kameror

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till kugghjulet Inställningar > Tryck in termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du hittar Display > Välj ett av alternativen att visa om du använder Farsight genom att vrida ratten medurs tills du kommer till den du vill ha > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten medurs till Klar > Tryck för att välja.

Alternativen inkluderar: Måltemperatur, Aktuell temperatur, Analog klocka, Digital klocka > Väder. Under alternativen ser du alternativen om du inte vill använda Farsight.

Så här ser du din energihistorik på Nest Thermostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på fliken Historik längst ned på skärmen. Tio dagars energihistorik kommer då att visas, som visar dig hur många timmar din uppvärmning var på.

Vissa poster kommer att ha små ikoner till höger om den orange stapeln. En person i en cirkel betyder att din justering orsakade energianvändning över eller under veckogenomsnittet. Ett moln i en cirkel betyder att vädret orsakade energianvändning över eller under veckomedelvärdet.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten till historikikonen > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten moturs för att bläddra igenom de olika dagarna.

Pocket-lintTips och tricks för Google Nest Thermostat Få ut mesta möjliga av din inlärningstermostatbild 6

Så här stänger du av inlärningsfunktionen i Nest Thermostat

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar uppe till höger > Tryck på Auto-Schedule > Stäng av inlärning.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till inställningskugghjulet > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du kommer till Nest Sense-cirkeln > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen för att välja Auto-schema > Vrid ratten för att rulla ned till Av > Tryck på termostaten för att välja.

Så här ställer du in Nest-termostaten så att den justeras automatiskt när du inte är hemma

På Nest-appen: Tryck på termostatcirkeln > Tryck på kugghjulet Inställningar uppe till höger > Tryck på Home/Away Assist > Växla automatiskt använd Eco-temperaturer på om du vill spara energi automatiskt.

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till kugghjulet Inställningar > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen för att välja Hemma/Borta > Tryck på termostaten igen för att välja Stop Using eller Use Eco, beroende på aktuell inställningar.

Så här ställer du in Nest med Google Assistant

Google äger Nest, och de två företagen är nu mer sammanflätade än de var ursprungligen. Det är enkelt att länka ditt Nest-konto till Google Home för röststyrning via Google Assistant.

Öppna Google Home-appen > Tryck på Lägg till (+) > Tryck på Konfigurera enhet > Nya enheter > Sök efter Nest > Länka ditt konto.

När du har länkat den kan du be Google Assistant att höja temperaturen eller stänga av uppvärmningen.

Hur man ansluter Nest till Amazon Alexa

Nest fungerar med Amazon Alexa så om du har en Amazon Echo eller Alexa-kompatibel enhet kan du styra din Nest-termostat via Amazon Alexa.

Öppna Amazon Alexa-appen > Knacka på de tre raderna i det övre vänstra hörnet > Knacka på Färdigheter och spel > Sök efter Nest > Knacka på Nest-termostaten > Tryck på Aktivera för att använda > Logga in på ditt Nest-konto.

De med en Sonos One , Sonos Beam eller Sonos Arc kan styra Nest via Alexa eller Google Assistant eftersom högtalarna stödjer båda assistenterna.

Så här slår du på eller av Nest Thermostats klickljud

På Nest-termostaten: Tryck på termostaten > Vrid ratten medurs till inställningskugghjulet > Tryck på termostaten för att välja > Vrid ratten medurs genom de blå cirklarna tills du kommer till Klicka på Ljud > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen för att välja på eller av.

Så här återställer du din Nest-termostat

På Nest-termostaten: Tryck på Nest-termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till kugghjulet Inställningar > Vrid ratten genom de blå cirklarna tills du kommer till alternativet Återställ > Tryck på termostaten för att välja.

Så här låser du din Nest-termostat

På Nest-termostaten: Tryck på Nest-termostaten > Vrid den yttre ratten medurs till inställningskuggan > Tryck på Nest-termostaten för att välja > Vrid ratten genom de blå cirklarna tills du kommer till alternativet Lås > Tryck på termostaten för att välja > Tryck på termostaten igen för att låsa din Nest-termostat.

Att låsa din Nest-termostat innebär att det kommer att krävas en nål för att ändra inställningarna på den så användbart för de med barn eller om du har gäster.

Skriva av Britta O'Boyle.