Gebruiksvoorwaarden

(Pocket-lint) - Deze gebruiksvoorwaarden, samen met ons privacybeleid, regelen uw gebruik van de website en andere producten en diensten die worden aangeboden door Pocket-lint (Services) of aan haar gelieerde ondernemingen.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Services gebruikt, omdat ze van invloed zijn op uw rechten. Door een van de Services te gebruiken, accepteert u deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord wettelijk hieraan gebonden te zijn.

Copyrightverklaring

Copyright op Pocket-lint (inclusief maar niet beperkt tot tekst, fotos, grafische afbeeldingen en software) * tenzij anders vermeld * is eigendom van of in licentie gegeven aan de uitgevers, Pocket-lint Limited. Alle rechten zijn hierbij voorbehouden aan Pocket-lint Limited.

Gebruikers hebben alleen toegang tot inhoud in Pocket-lint voor hun eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Gebruikers mogen geen enkel deel van Pocket-lint op een andere manier downloaden of kopiëren, opslaan in welk medium dan ook (inclusief enige andere website), verspreiden, verzenden, opnieuw verzenden, wijzigen of in het openbaar tonen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pocket-lint Limited, tenzij overeengekomen. met door Pocket-lint.

Als u vragen heeft over een vergunning om materiaal van de website te reproduceren, kunt u hier meer informatie vinden .

Links naar andere sites

Onze sites bevatten advertenties en links naar andere sites waardoor gebruikers onze paginas kunnen verlaten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken, het beleid of de inhoud van dergelijke websites.

U dient zich ervan bewust te zijn dat cookies kunnen worden gebruikt door sites die u bezoekt via een link op onze site en dat dergelijke informatie met betrekking tot uw browsen op onze site toegankelijk kan zijn voor derden.

Gelieerde links

Waar relevant zullen we links naar detailhandelaren in onze artikelen invoegen, zodat u producten kunt kopen die we aanbevelen. In de meeste gevallen zullen deze winkellinks een klein stukje code bevatten dat voor de winkelier identificeert dat je afkomstig bent van Pocket-lint, en op die manier kan hij Pocket-lint een kleine beloning sturen als je iets koopt.

Gelieerde links zijn een gangbare praktijk geworden bij online publiceren. Met het geld kunnen we, naast andere methoden, betalen voor de hoogwaardige journalistiek waarin we elke dag investeren.

Ons partnerprogramma functioneert onafhankelijk van ons redactionele proces en onze redacteuren profiteren niet van het uitkiezen van specifieke deals.

Aankoop- en investeringsadvies

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen die zijn ontstaan ​​door het advies in onze artikelen op te volgen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen beslissingen en investeringen die u doet. Elke beslissing die u neemt, is puur uw verantwoordelijkheid.

Promotieartikelen

Pocket-lint werkt samen met een aantal bedrijven om promotionele, betaalde artikelen te maken die in samenwerking met het bedrijf in kwestie zijn geschreven. Een Pocket-lint-promotie wordt altijd duidelijk bovenaan het artikel aangegeven en heeft geen invloed op het redactionele proces van onze andere artikelen, recensies, functies of kopersgidsen. Sommige van de links in het artikel registreren mogelijk klikken om te kunnen rapporteren hoe effectief de Pocket-lint-promotie bij onze lezers is geweest.

Lezersgedrag

U gaat ermee akkoord dat u bij het gebruik van de Pocket-lint geen inhoud plaatst of anderszins verzendt die de rechten van een derde partij schendt of die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, argumentatief, vlammend, hatelijk, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen is , onfatsoenlijk, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy of illegale inhoud bevat.

We vragen u ook niet te proberen Content of IP-adressen te verzamelen of software te uploaden die de functionaliteit van deze website zou vernietigen of beperken.

U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het handhaven van een veilig wachtwoord met als doel toegang te krijgen tot de commentaargedeelten van deze website.

Reageren op Pocket-lint

Informatie, gegevens, tekst, muziek, software, geluid, fotos, afbeeldingen, video, berichten of ander materiaal kunnen worden gepost of geüpload (in het openbaar of privé) naar aangewezen delen van de Pocket-lint-site door gebruikers en leden van de openbaar.

Alle informatie, gegevens, tekst, muziek, software, geluid, fotos, afbeeldingen, video, berichten of andere materialen die via gebruikers op Pocket-lint worden gepost of geüpload of anderszins via deze website worden verzonden, worden "door gebruikers gegenereerde inhoud" genoemd. .

Pocket-lint ltd heeft geen controle over door gebruikers gegenereerde inhoud en is daarom op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze inhoud. In het bijzonder garandeert Pocket-lint ltd de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud niet. Pocket-lint ltd heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken Inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, bewerken, vergrendelen, verplaatsen of verwijderen.

Als u door gebruikers gegenereerde inhoud uploadt, plaatst of anderszins verzendt naar een openbaar deel van Pocket-lint, bent u er volledig verantwoordelijk voor. U verleent Pocket-lint ltd en zijn partners ook een onherroepelijk, eeuwigdurend, royaltyvrij recht om dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud in welke vorm dan ook te gebruiken, te verspreiden, te kopiëren, te bewerken, aan te passen, in licentie te geven, te distribueren, te verzenden, te publiceren, openbaar uit te voeren of weer te geven. medium overal ter wereld; en onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand doen van alle morele rechten of soortgelijke rechten die u hebt op door gebruikers gegenereerde inhoud op grond van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vervangen of vervangen) (de wet) of gelijkwaardige wetgeving waar dan ook in de wereld.

Pocket-lint privacybeleid

Als u op of via deze website informatie aan Pocket-lint verstrekt, zal Pocket-lint deze gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van zijn privacybeleid . Dat privacybeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en door deze website te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de voorwaarden van dat privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

Nieuwsbrief

We sturen je alleen e-mails op basis van wat je hebt gevraagd, zoals onze e-mailnieuwsbrief.

Als u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u deze stopzetten via een link in de e-mail die we u hebben gestuurd.

Als u geen e-mails of andere informatie wilt ontvangen waarover we contact met u hebben opgenomen, kunt u zich op elk moment uitschrijven.

Competities

Competities worden afgehandeld via Gleam. Gegevens worden opgeslagen in een faciliteit die voldoet aan het EU-privacyschild. Met de service kan iedereen verzoeken om het verwijderen van hun account of gegevens. Gleam by nature is een op toestemming gebaseerd platform, gebruikers geven specifiek toestemming om campagnes in te voeren en de gegevens die ze verstrekken worden alleen gedeeld met de eigenaar van de campagne.

We kunnen je om een ​​reeks informatie vragen om deel te nemen aan de wedstrijd, zoals je e-mailadres, zodat we in de toekomst contact met je kunnen opnemen, je leeftijd zodat we zeker weten dat je ouder bent dan 18, of je adres zodat we iets naar je kunnen posten, zoals een wedstrijdprijs.

Als u deelneemt aan een wedstrijd die op of via deze website wordt gehouden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de online wedstrijdregels en alle andere regels die van tijd tot tijd door Pocket-lint ltd worden gespecificeerd (“wedstrijdreglementen”) en door de beslissingen van Pocket-Lint Ltd.

Wedstrijden staan ​​alleen open voor inwoners van de landen die op de wedstrijd vermeld staan, en exclusief werknemers van de sponsor, Pocket-lint en hun families.

Alle inzendingen moeten worden ingediend via de Pocket-lint-wedstrijdwebpagina en worden op geen enkele andere manier geaccepteerd, bijvoorbeeld per post, fax of e-mail.

Pocket-lint behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of illegale inzendingen te diskwalificeren.

Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor onvolledige inzendingen als gevolg van een serverfout of andere oorzaken buiten onze controle.

Een medewerker van Pocket-lint of een gastjurylid kiest de winnende inzendingen.

De prijswinnaar ontvangt de prijs zoals vermeld in de bijbehorende wedstrijd. Er is geen alternatief voor de prijzen in contanten.

De winnaar wordt binnen 28 dagen na het einde van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht. Gegevens van de winnaar, zoals naam en waar in het land waar ze wonen, kunnen binnen 28 dagen na het einde van de wedstrijd op Pocket-lint worden geplaatst. We zullen de volledige adresgegevens echter niet openbaar maken.