Sony MDR-V55 headphones - photo 1Sony MDR-V55 headphones - photo 2Sony MDR-V55 headphones - photo 3Sony MDR-V55 headphones - photo 4Sony MDR-V55 headphones - photo 5Sony MDR-V55 headphones - photo 6