Nokia Lumia 1520 dress to be shown at London Fashion Week

Article Gallery Nokia news
  • Nokia Lumia 1520 dress to be shown at London Fashion Week - photo 1
  • Nokia Lumia 1520 dress to be shown at London Fashion Week - photo 2
  • Nokia Lumia 1520 dress to be shown at London Fashion Week - photo 3
  • Nokia Lumia 1520 dress to be shown at London Fashion Week - photo 4