White Motorola Motoluxe exclusive to Tesco shopping fashionistas