Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 1Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 2Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 3Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 4Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 5Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 6Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 7Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 8Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 9Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 10Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 11Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 12Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 13