Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop

Article Gallery
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 1
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 2
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 3
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 4
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 5
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 6
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 7
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 8
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 9
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 10
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 11
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 12
 • Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop - photo 13