Razer takes on Alienware with Razer Blade gaming laptop